Skattesystemet i Kroatien

Du kender det danske skattesystem og en sammenligning mellem dette og det kroatiske er derfor relevant.

Personer der har permanent ophold eller har midlertidig ophold i Kroatien i en periode på mere end 183 dage beskattes af deres globale indkomst. Personer der ikke har bopæl i Kroatien beskattes kun af visse indkomster fra kroatiske kilder.

Indkomstskatten til staten udgør max 36 %, der nås ved en skattepligtig indkomst på 210.000 HRK (2017).
Udover statsskatten pålægges også en kommune særskat på 10-30 % af statsskatten afhængig af indbyggere herudover.  

Ikke bosiddende skattepligtige i Kroatien skal som hovedregel betale kroatiske indkomstskatter med de samme satser som for bosiddende.

Kontakt os på info@inwema.dk, hvis du har brug for hjælp.